Programmering av Simatic PLC system.
Dels nya projekt men även programändringar i befintliga system.