Driftsättning sker efter leverans av hårdvara och programmering.
Dels nya projekt men även programändringar i befintliga system.