Tillbaka
Bistod vid driftsättning samt övertog service på
deras levererade spetsmaskin till Octowood, Kälarne.