Tillbaka
Telemarksbruket A/S, Bö, Norge
Projektering, Konstruktion & Programmering av Timmersortering & Sågintag.
Driftsätt under sommaren -04.


Timmerbord vid Sågintag


Från Tidningen Nordisk Trä Teknik 27/2004