Tillbaka
  
Ålsta Sågverk, Fåker
Projektering, programmering och driftsättning av en renoverad
paketläggare.